Algemeen

Welkom op de website van Schraard. Via deze site willen we iedereen die zich betrokken voelt bij ons dorp op de hoogte houden van het nieuws en de activiteiten. Wij nodigen een ieder uit om de webredactie actief van informatie te voorzien. Daarmee blijft de website levendig en is het een mooie manier om te weten wat er speelt in het dorp.

 

 

De dorpsvisie Schraard 2015 - 2025 is digitaal beschikbaar.

U vindt de dorpsvisie in PDF formaat in het menu van de verenigingen en dan onder het kopje van dorpsbelang.

U vindt hier tevens bijlage 5 dat te maken heeft met Schraard als beschermd dorpsgezicht.

DORPSFEEST 2017

Het jaarlijkse dorpsfeest wordt gehouden op 6, 7 en 8 juli

Notulen Jaarvergadering Dorpsbelang 2016

(klik op read more)

Read more...