Begrafenisvereniging ‘Gedenkt te sterven’

Schraard kent sinds 1903 een begrafenisvereniging. Deze is oorspronkelijk ontstaan uit een vorm van burenhulp als er iemand in het dorp was overleden. Tegenwoordig hebben de meeste mensen een uitvaartverzekering.

De begrafenisvereniging zorgt voor het delven van het graf, de dragers en het klokluiden.

Bode:
Bonnie Kooistra-Hoekstra
Wûnsstelling 21
8754 LA Makkum
Tel. 06-20441818
Mail: bonniekooistra@home.nl

Contactpersoon:
Fokelien Reitsma-Reinsma
Schoolstraat 7
8746 NH Schraard
Tel. 0517-531577

 

 

Bestuur
Voorzitter:Tjeerd Douna
Secretaris:Jelle Zijlstra
Penningmeester:Fokelien Reitsma-Reinsma

GrafdelversJan Sterkenburgh
Ate Harstra
Jelle Zijlstra
Jan Douna
DragersJan Sterkenburgh
Tjerk Reinsma
Jap-Yme Strikwerda
Jan Jelle Reitsma
Johan de Boer
Onderhoud MateriaalJan Douna