Terpnijs

Schraard heeft een eigen dorpskrant: Terpnijs. Dit blad verschijnt sinds 1982 en gaat over het reilen en zeilen van ons dorp.

Vaste rubrieken zijn o.a. Op 'e hichte, Het hemd van het lijf, Uit de dorpsgeschiedenis, Tuintips, Fan it bûthúsbankje en de agenda. Terpnijs verschijnt 6 keer per jaar.

Kopij is aan te leveren via de e-mail of op papier op het adres Smidstraat 12. U kunt ook telefonisch contact opnemen via nummer 0517-531583.

Aan Terpnijs werken mee:

Tjeerd DounaSamenstelling
Hendrik Bakker
Houk Bakker
Marijke Bakker
Pieter Bakker
Boukje Lunter

Kopijdata voor 2020 zijn:

nummer 1: Februari nummer, inleverdatum 31 januari 2020
nummer 2: April nummer, inleverdatum 20 maart
nummer 3: Juni nummer, inleverdatum 15 mei
nummer 4: September nummer, inleverdatum 4 september
nummer 5: November nummer, inleverdatum 30 oktober
nummer 6: December nummer, inleverdatum 11 december