Feestcommissie

De feestcommissie organiseert het jaarlijkse dorpsfeest. De laatste jaren staat het dorpsfeest in het teken van een thema. Zo is Schraard al eens verrijkt met Camping Schraard en is Schraard ook al eens het decor geweest van Expeditie Schraard. Voor jong en oud is er wat te beleven tijdens het dorpsfeest.

In 2018 was er een speciale editie van het dorpsfeest met een goed bijgewoonde reunie van oud bewoners.

Commissieleden:
Voorzitter:Piebe Piebenga
Penningmeester:Roelianne Bouma
Secretaris:
Lid:Joost Reitsma
Lid:Anneke Akkerman
Lid:Jelle Zijlstra

Bezoek ook eens onze jongerenafdeling!