Historie van Schraard

Naamgeving

De naam Schraard stamt af van het 13de eeuwse Scadawerth. De naam is in de loop der eeuwen veranderd van Schradawert (14de eeuw), naar Scadawaart (15de eeuw) tot Schraard in 1505. Volgens historici betekent de naam afgescheiden stuk land.

Economie

In economisch opzicht kent Schraard geen lange historie. Het ligt al eeuwen rustig temidden van de greiden en is nooit tot grote groei gekomen. Oorspronkelijk woonden er veelal boeren, schippers en vissers. Schraard lag vroeger in een uitgestrekt water- en merengebied waarvan de meren van Makkum en Parrega en de poelen van Exmorra de belangrijkste waren.
Uit oude documenten blijkt dat Schraard rond 1720 bekend stond als centrum van hooi-export. In de jaren 1720-1730 waren er maar liefst 50 schippers die minstens 1000 vrachten hooi naar Holland transporteerden.

Monumenten

Schraard heeft 2 rijksmonumenten, de kerk en het ommuurde kerkhof. De toren van de kerk stamt uit de 13e eeuw. De kerk geniet bij katholieken de status van bedevaartsoord vanwege een tot 2 maal toe pauselijk bevestigd hosti wonder dat in de kerk van Schraard zou hebben plaats gevonden.

Verder is het gehele dorp Schraard aangemerkt als rijks beschermd dorpsgezicht. Hierdoor heeft het dorp zijn oorspronkelijke vorm en aanzicht behouden en zijn de meeste huizen en boerderijen in Schraard van een respectabele leeftijd.