Kaart van Schraard

Schraard ligt dicht bij het IJsselmeer en de afsluitdijk tussen de plaatsen Makkum, Witmarsum en Bolsward. Het is gemakkelijk bereikbaar via de A7. Daarnaast is Schaard over water te bereiken met sloep, motorboot of kano via de Schraardervaart die loopt tussen Makkum en Witmarsum.