Bijdrage RABObank voor haventje Schraard

De werkgroep 'Schraardervaart' bestaande uit Tjerk Andringa, Eelco Kooistra en Ate Harstra is druk bezig geweest de plannen voor een haventje in Schraard uit te werken. Na het opleveren van de tekeningen en overleggen met de aannemer was het tij aangebroken om te zorgen voor de financiering

Het Dorpsbelang heeft zich hier ook voor ingezet en naast andere partijen heeft nu ook de RABO-bank een bijdrage toegezegd.

Voor de overhandiging daarvan ontving een in passende outfit gestoken delegatie van het Dorpsbelang de vertegenwoordiger van de RABO-bank. Op de foto wordt de cheque ter waarde van €1.500 euro overhandigd aan het Dorpsbelang.

Mede door deze bijdrage kan binnenkort gestart worden met de realisatie van de steigers en krijgt Schraard een mooie entree voor wie per boot wil aanmeren in ons dorp.

Plaats een reactie